Dolazak (*)

Odlazak (*)

Odrasli (*)

Broj soba (*)

Tip sobe (*)

(Molimo Vas da u slučaju virmanskog plaćanja dostavite zvanični zahtev za rezervaciju na memorandumu firme sa podacima pravnog lica koje snosi troškove kao prilog ove poruke).

Izborom ove opcije gost može poslati dokumenta pomenuta iznad.

Izborom ove opcije gost dobija kopiju poslatog zahteva na svoj e mail.